Jandarma Astsubay Başvuru


Jandarma Astsubay Başvuru

Jandarmanın Tanımı

Jandarma; içişleri bakanlığına bağlı, ülkemizde öncelikle polis teşkilatı olmayan yerler olan il ve ilçe belediye sınırları dışında bulunan bölgeler ile Sahil Güvenlik teşkilatı olmayan denizler, sahiller ve kıyılarda görev yapan, kanun, yönetmelik ve kararnamelerin verdiği yetkiler doğrultusunda görevlerini yerine getiren silahlı bir kolluk kuvvetidir.


Asayiş

Jandarma Asayiş; güvenlik kolluk kuvvetleri içerisinde en önemli bir teşkilat yapısına sahip olmakla birlikte, kendi teşkilat yapısı içerisinde ayrı bir yapılanmaları mevcuttur.

Bu teşkilat yapısı içerisindeki Jandarma Asayiş birlikleri, ülkemizdeki mevcut kritik tesis ve yerlerden havaalanları, demiryolları, petrol üretim ve dolum yerleri, barajlar, köprüler, Hidroelektrik santral alanları, silah mühimmat depoları, petrol-doğalgaz boru hatları gibi önemli ve kritik yerlerin korunmasını ve güvenliğini sağlamaktadır. Bu tür kritik tesis ve yerlerin tamamen veya kısmen yok edilmesi veya hasara uğratılması sonucunda ülkemiz güvenliğini, ekonomideki yaratabileceği olumsuz etkileri öncesindeki tüm önlemlerin önceden alınması çok önemlidir. Bu bilinçle Jandarma asayiş birlikleri, diğer ilgili birimler ile de çok sıkı bir koordine sonucu gerekli güvenlik tedbirlerini en üst derecede almaktadır.

Jandarma asayiş birlikleri görevleri, içişleri bakanlığına bağlı olarak silsile sırası ile, Jandarma Genel komutanlığı, il jandarma komutanlığı, ilçe jandarma komutanlığı, karakol komutanlığı, takım ve tim komutanlığı birimleri tarafından kanun, yönetmelik ve kararnamelerin verdiği yetkiler doğrultusunda yerine getirilmektedir. Doğal olarak bu görevlerin yerine getirilmesi öncesinde Jandarma asayiş birliklerinde görev alacak jandarma personellerinin eğitimleri de bir o kadar önem taşımaktadır. Bu doğrultuda jandarma asayiş personeli eğitimleri, ülkemizde Karabük ili Safranbolu ilçesinde Jandarma eğitim alay komutanlığı bünyesinde yapılmaktadır.

Ayrıca 31 Temmuz 2016 tarihinde Jandarma teşkilatında personel eğitimlerini yerine getiren Jandarma okullar komutanlığı, resmi gazetede yayınlanan bir kararname ile lağv edilmiş, bundan sonra Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Ankara ili Beytepe bölgesinde kurularak, Astsubayların Astsubay eğitim merkezi ve Meslek yüksek okulu bünyesinde yetiştirilmesi için teşkilatlanmaya gidilmiştir.


Jandarma Astsubay başvuruları, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından her yıl değişik kaynaklardan (internet, ulusal gazeteler, radyo-tv gibi) duyurulmaktadır.

Jandarma Astsubay başvuruları sonucunda personel ihtiyaçlarını temin etmek için yayınladığı nitelikteki adayları çeşitli aşamalardan geçirerek, şartlara en uygun adayları akademik seviyede yetiştirmek üzere Jandarma Akademilerine yerleştirir. Jandarma Akademi okullarında eğitim ve öğretimini başarıyla tamamlayan Jandarma asayiş personeli, mezun olduğunda en alt rütbesini yapılacak yemin töreni ile takarak görev yerlerine atanırlar.

Bu yıl Jandarma Astsubay başvuruları, 03 Temmuz 2020’de başlayıp, 03 Ağustos 2020 saat: 17:00’a kadar yapılarak sonuçlanmıştır.

Jandarma Astsubay Başvuruları bu yıl sadece, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresinde Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sisteminden e-devlet kapısı aracılığı ile yapılmıştır. Posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmamıştır.

Başvurular sadece https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden eDevlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.


Sözleşmeli Astsubay

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sözleşmeli Astsubay alımı ilanı, basın ilan kurumu resmi portalı olan ilan.gov.tr’de yayınlandı. Bu yıl Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Sözleşmeli Astsubay alınacağı duyurulması üzerine başvurular, 04 Şubat 2020’ de başlayıp, 21 Şubat 2020 saat: 16:00’da sona erdi.

Sözleşmeli Astsubay yetiştirilmesi için ön sözleşme yapılıp en az üç aylık askeri eğitime ve astsubaylık özelliklerini kazandırma eğitimine alınanlara sözleşmeli astsubay adayı denir.

Ön sözleşme yapılıp, askeri eğitimi tamamlayıp astsubaylığa nasbedilen kişilerden astsubay çavuş rütbesinden başlayıp, Astsubay kıdemli üstçavuş rütbeleri dahil rütbelere haiz astsubaylara sözleşmeli astsubay denir.

Sözleşmeli astsubay adaylarında aranacak niteliklerin en başında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gerekiyor. Bunun yanında yaş sınırları içerisinde olmalıdır. Haklarında Güvenlik soruşturmalarının olumlu sonuçlanması gerekiyor. Sözleşmeli astsubay adayları için aranacak niteliklerin detayları, o yıl içerisinde ilgili kuvvet komutanlıklarının internet sitelerinde etaylı bir şekilde yayınlanmaktadır.

Sözleşmeli Astsubayların sözleşme süreleri en az üç yıl, sözleşme sürelerinin azami sınırı ise en fazla 9 (dokuz) yıldır.

Sözleşmeli Astsubaylardan sözleşmesini yenilemek isteyenler, sözleşme süresinin bitimine 6 (altı) ay öncesinden başlamak kaydıyla, ilk amirine bir dilekçe ile müracaat edebilir. Dilekçeyi teslim alan ilk sicil amiri, silsile yolu ile dilekçenin Kuvvet Komutanlığına ulaşmasını sağlar. İlgili Kuvvet Komutanlığı bünyesinde oluşturulacak komisyonlar tarafından sözleşmesi yenilenecek personelin, sicili, başarı – ceza durumu, amirlerinin kanaatleri, almış oldukları eğitimler, mesleki safahatleri, kişi ile ilgili nitelik durumları da dikkate alınarak, ilgili komutanlık personel ihtiyaç durumları doğrultusunda sözleşmesinin yenilenip yenilenmeyeceği kararlaştırılır. Sözleşmenin yenilenip yenilenmeyeceği hususundaki nihai kararı ilgili kuvvet komutanlığı karar verir ve sözleşmesinin yenileceği uygun görülenlerin sonucu, sözleşme bitiminde önce ilgili personele bildirilmesi üzerine ilgili idarece sözleşmesi yenilenir.

Sözleşmenin sona erme süresinden en az üç ay öncesine kadar karşılıklı taraflar sözleşmeyi yenilemek istediklerine dair yazılı bir müracaatta bulunmadığı takdirde sözleşme kendiliğinden sona erecektir.

Sözleşmeli astsubaylar, sözleşme süreleri sona ermeden tek taraflı olarak sözleşmesini feshedemezler. Ancak disiplinsiz, başarısız, yetkili sağlık kurullarınca askeri eğitime, göreve devam edemez kararı verilmiş olanlar, sözleşme süresi içerisinde sözleşmeli astsubay olma şartlarından herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanlar, sözleşme süresi içerisinde şartlardan herhangi birisini kaybetmesi, devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, cinsel suçlar, fuhuş, görevi kötüye kullanmak, dolandırıcılık, hırsızlık, sahtecilik, kaçakçılık, devlet sırlarını açığa vurmak, firar, amir veya üstüne fiilen taarruz, saldırı, hakaret, emre itaatsizlikte ısrar, yasadışı her türlü siyasi, yıkıcı ve bölücü faaliyetlerde bulunduğu veya bu görüşleri benimsediği tespit edilenler v.b. gibi hususlardan dolayı suç işleyenler sözleşmelerinin sona ermesi beklenmeksizin tek taraflı feshedilir.

 
 

Tavsiye Ürünler

Jandarma Açık Kelepçe Kılıfı

Jandarma Açık Kelepçe Kılıfı

25,00 TL
Jandarma Asayiş 3D Kol Arması

Jandarma Asayiş 3D Kol Arması

15,00 TL
Jandarma Asayiş Palaska

Jandarma Asayiş Palaska

29,00 TL
Deri Cüzdan Jandarma Armalı

Deri Cüzdan Jandarma Armalı

75,00 TL

 
 


Askeri ve Polis Malzemeleri Online Satış Mağazası Zirve Silah © 2022 - Tüm Hakları Saklıdır.


Güvenli Ödeme


Bu Site AnkaraNetwork
Bilişim Hizmetleri Tarafından Yapılmıştır.

Ankara Evden Eve Nakliyat