Jandarma


Jandarma

Jandarma nedir?

Türkiye Cumhuriyeti Jandarması; emniyet ve asayişin devamlılığı için gerekli tedbirleri alan, kanunların ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleri doğrultusunda verilen görevleri yerine getirilmesini sağlayan, içişleri bakanlığına bağlı, silahlı genel kolluk kuvvetidir.

Jandarmanın sorumluluk alanlarında genel olarak 4 (dört) çeşit görevleri vardır. Jandarma personellerinin genel anlamda görev ve yetkileri:

Jandarma Personelinin Mülki Görevleri: Adli ve Askeri görevler içeriği dışında kalan, kanunların, yönetmelik ve kararnamelerin uygulanması ile beraber kendisine verilen Mülki görevleri yerine getirmek.

Her türlü suç işlenmesini engellemek için gerekli olan tüm tedbirleri almak, aldırmak ve uygulamaktır, Emniyet, asayiş ile kamu düzeninin korunmasını sağlamak, korumak ve kollamaktır, ceza infaz kurumları ile tutukevlerinin dış korumalarını yapmak, her türlü kaçakçılığı (silah, uyuşturucu, insan, tarihi eser v.s.) men, takip ve tahkik etmektir,

Jandarma Personelinin Adli Görevleri:

Adalet bakanlığına bağlı olarak görev yaparken ve işlenmiş suçlarla ilişkin adli hizmetleri de yerine getiren, beraberinde kanunlarda açıklanan işlemleri ve görevleri yerine getirmektir,

Jandarma Personelinin Askeri Görevleri:

İlgili kanunlara ve Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri doğrultusunda öncelikle kendisine verilen askeri görevleri yerine getirir. Bu görevleri arasında T.C. sınırları içerisinde sorumlu olduğu alanlarda terörle ilgili her türlü suçlar, askeri suçlar ile ilgili asker kaçaklarının takip ve yakalanması, trafik ile ilgili suçlar, seferberlik ve savaş hallerindeki görevleri v.s gibi görevleri vardır.

Jandarma Personeli Diğer Görevleri:

Yukarıda bahsedilen ilk üç ayrı maddenin dışında kalan kanun, yönetmelik ve kararnameler ile belirtilmiş görevleri yerine getirmek.

Jandarma personellerinin teşkilat, görev ve yetkileri, sorumlulukları, hizmetin gerektirdiği ilişkiler ve bağlılığı, teşkilat yapısı ve konuşlandırılmalarına ait usul ve esaslar, 2803 sayılı kanun ile belirlenmiştir.

Jandarmanın görev ve sorumluluk alanı genel olarak, polis görev alanı dışında veya polis teşkilatı olmayan yerlerdir. Jandarma veya Emniyet teşkilatının kendi görev yaptıkları sorumluluk alanları içerisinde yetersiz kaldıkları bir husus gelişirse veya yetersiz kalabilecekleri bir durumun gelişme ihtimalinin değerlendirilmesi durumunda o bölgenin mahalli mülki amirleri tarafından birbirlerinin sorumluluk alanlarında geçici olarak görevlendirme yapılabilirler.

Jandarma personeli, görevlerin ifası sırasında kanunlarda öngörülen silah kullanma yetkisine sahiptir.


Jandarma Rütbeleri

Jandarma rütbeleri kaça ayrılır?

Jandarma rütbeleri; subay rütbeleri, Astsubay rütbeleri, Uzman Jandarma rütbeleri, Jandarma uzman erbaş rütbeleri olarak 4 ana kategoriye ayrılır.

Jandarma Subay rütbelerinden General rütbeleri: Orgeneral, Korgeneral, Tümgeneral, Tuğgeneral

Jandarma Subay rütbelerinden Üstsubay rütbeleri: Albay, Yarbay, Binbaşı

Jandarma Subay rütbelerinden Subay rütbeleri: Yüzbaşı, Üsteğmen, Teğmen, Asteğmen

Jandarma Astsubay rütbeleri: Kd. Bçvş, Bçvş, Kd. Üçvş, Üçvş, Kd. Çvş, Astsubay çavuş

Uzman Jandarma rütbeleri: Uzm. Jand. VIII Kad. Çvş, Uzm. Jand. VII Kad. Çvş, Uzm. Jand. VI Kad. Çvş, Uzm. Jand. V Kad. Çvş, Uzm. Jand. IV Kad. Çvş, Uzm. Jand. III Kad. Çvş, Uzm. Jand. II Kad. Çvş, Uzm. Jand. I Kad. Çvş, Uzm. Jand. Çvş

Jandarma Uzman Erbaş rütbeleri: Jand. Uzm. IV Kad. çvş, Jand. Uzm. III Kad. çvş, Jand. Uzm. II Kad. çvş, Jand. Uzm. I Kad. çvş, Jand. Uzm. Onb.

Daha önce Jandarma Genel Komutanlığı onayıyla yapılan Jandarmada görev yapan muvazzaf personelinin subay ve astsubaylığa nasıp ve terfi işlemleri, yeni değişiklikle, İçişleri bakanlığı onayıyla yapılmaktadır.

Kadrosuzluk nedeniyle emekli edilme durumundaki personel yada rütbelerinde bekleme sürelerinin dolması durumundaki personel, hizmetlerine ihtiyaç duyulması duyulması halinde albaylar için 60 yaşına kadar, generaller ise 65 yaşına kadar İçişleri bakanlığının onayı ile göreve devam ettirilebilirler.

Uzman Jandarma ve Uzman erbaşların terfi ve nasıp işlemleri, özel kanunlara göre Jandarma Genel Komutanlığınca bizzat yapılır.

İllerde İl jandarma komutanı ve Merkez ilçe jandarma komutanlarının terfi işlemleri, il valisince, ilçe jandarma komutanı terfi işlemleri ise o ilçenin kaymakamınca ilgili personellerin görevleri ile ilgili olarak değerlendirmeleri yapılarak, her yıl sonunda değerlendirme raporları düzenlenir. Düzenlenen bu değerlendirme raporları sonucunda ilgili personellerin terfi işlemlerinde dikkate alınır. Bu değerlendirme raporlarının içeriği ve düzenlenme esaslarını belirten hususlar, içişleri bakanlığınca çıkartılan yönetmelikte düzenlenmiştir.

Muvazzaf personelin terfileri, her yılın 30 Ağustos Zafer Bayramı günü özel bir törenle yapılmaktadır.

Subayların rütbelerinde normal bekleme süreleri, Cumhurbaşkanı kararıyla uzatılabilir veya kısaltılabilir.

Subaylar için normal rütbe bekleme süreleri aşağıdaki gibidir:

RÜTBELER NORMAL TERFİ BEKLEME ZAMANI

Asteğmen (Atğm) 8 Ay

Teğmen (Tğm) 3 Sene

Üsteğmen (Ütğm) 6 Sene

Yüzbaşı (Yzb) 6 Sene

Binbaşı (Bnb) 5 Sene

Yarbay (Yb) 3 Sene

Albay (Alb) 5 Sene

Tuğgeneral (Tuğg) 4 Sene

Tümgeneral (Tümg) 4 Sene

Korgeneral (Korg) 4 Sene

Orgeneral (Org) 4 Sene


Üstün başarı kıdemi alan Üsteğmen, Yüzbaşı ve Binbaşı rütbesindeki personellerin normal rütbe bekleme süreleri 1 (bir) yıl eksiktir.

Astsubaylar için normal rütbe bekleme süreleri aşağıdaki gibidir:

RÜTBELER NORMAL TERFİ BEKLEME ZAMANLARI

Astsubay çavuş 3 Yıl

Astsubay kıdemli çavuş 3 Yıl

Astsubay üstçavuş 6 Yıl

Astsubay kıdemli üstçavuş 6 Yıl

Astsubay Başçavuş 6 Yıl

Astsubay kıdemli başçavuş 6 Yıl

Üstün başarı kıdemi alan Üçvş, Kd. Üçvş. ve Bçvş. rütbesindeki personellerin normal rütbe terfi bekleme zamanları 1 (bir) yıl eksiktir.

Astsubayların rütbe terfileri, ilgisine göre İçişleri bakanının veya Milli savunma bakanının onayı ile yapılmaktadır.

Rütbe terfileri, ilgili personelin o yıl içerisinde alacağı sicil notunun en az 60 ve üzeri not olması, terfisini etkileyecek devam eden bir mahkemesinin olmaması gerekir.


Jandarma Asayiş

Jandarma Asayiş Personeli, aynı Polis teşkilatında olduğu gibi güvenlik teşkilatımızın en önemli birimlerinden birisidir. Jandarma Asayiş teşkilatı kendi içerisinde ayrı bir teşkilat yapılanmasına sahiptir.

Bazı kritik tesis ve yerlerin korunması ve güvenliği, Jand. Asyş komutanlıkları tarafından yerine getirilmektedir. Bu tür kritik tesislerin yok edilmesi, her türlü büyük veya küçük zarar verilmesi hallerinde Türkiye Cumhuriyetimizde güvenliğimizi, halkımızda olumsuz etkileri ve sosyal ve ekonomideki yaratabileceği sorunlardan dolayı önceden alınacak önlemler çok önemlidir. Bu nedenlerle Jand. Asyş. birimleri diğer polis, Mit, Askeri, Mülki, Adli v.b. gibi birimler ile de koordine ederek gerekli tedbirleri çok sıkı almaktadır. 


 
 

Tavsiye Ürünler

Jandarma Açık Kelepçe Kılıfı

Jandarma Açık Kelepçe Kılıfı

25,00 TL
Jandarma Asayiş 3D Kol Arması

Jandarma Asayiş 3D Kol Arması

15,00 TL
Jandarma Asayiş Palaska

Jandarma Asayiş Palaska

29,00 TL
Deri Cüzdan Jandarma Armalı

Deri Cüzdan Jandarma Armalı

75,00 TL

 
 


Askeri ve Polis Malzemeleri Online Satış Mağazası Zirve Silah © 2022 - Tüm Hakları Saklıdır.


Güvenli Ödeme


Bu Site AnkaraNetwork
Bilişim Hizmetleri Tarafından Yapılmıştır.

Ankara Evden Eve Nakliyat