Bekçi Alımında Askerlik Şartı Var Mı?


Bekçi Alımında Askerlik Şartı Var Mı?


BEKÇİ ALIMINDA ASKERLİK ŞARTI


Son yılların en çok rağbet gören mesleklerinden birisi olan Bekçilikle ilgili en merak edilen sorular; 

Bekçi ve Bekçilik nedir?

Bekçi alımı şartları nelerdir?

Bekçi Alımında Askerlik Şartı?


Bekçi Çalışma Saatleri Nasıl?
Bekçi nedir?

Bekçilik nedir?


Bu sorulara yanıt bulmaya çalışmak için aşağıda yazdığım açıklamaları inceleyelim.

Bekçi ; vatandaşın can ve mal güvenliğinden sorumlu olup, akşam güneş batınca, hava kararınca göreve başlayan ve sabah gün ağarmaya başlarken istirahata çekilen, içişleri bakanlığına bağlı, Emniyetin kolluk kuvvetleri birimlerinden birisini oluşturmaktadır. Gelişen zaman ve durumlar üzerine tekrar Gece Bekçilerine duyulan ihtiyaç üzerine, Büyük şehirlerde suç oranlarının artmasıyla tekrar Bekçilik mesleği hayatımızda yer almaya başlamıştır. 

2020 yılı ortalarında Resmi Gazete’de yayımlanan "Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu" ile Jandarma'ya bekçi alımları aynı emniyet teşkilatında olduğu gibi kabul edildi. Bu nedenle önümüzdeki tarihlerde yeni alım ilanları beklenmektedir.

Ancak, günümüzün hastalığı olan Virüs salgını ile mücadele ve karantina durumlarının sonuçlarına olumlu bir gelişme olduğunda, normal olarak bir istihdam süreci başlayacaktır. Tüm bunların ise ne zaman olacağı şu an için belirsizdir. Normale döndüğümüz dönemde gündeme gelecek ilk konuların başında bekçi alımı olacağını değerlendirmekteyiz.

İçişleri Bakanlığının bekçi alımı duyurusu ve Çarşı ve Mahalle Bekçisi kanunu çerçevesinde Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilmek üzere Bekçi alımları yapılmaktadır. Bekçilik alımı ilanı, resmi gazetede yayınlanmaktadır. Bekçilik için alım ilanı geldiğinde İçişleri bakanlığının Polis Akademisi sitesinde bulunan kılavuzdaki şartları taşıyan adaylar e devlet şifreleri ile ön başvuru yaparlar. Bekçi alımı şartlarını taşıyanlar ilk olarak yazılı sınavına katılırlar ve başarılı olanlar (50 ve üzeri puan alan adaylar), fiziki yeterlilik testine girmeye hak kazanacaklar. daha sonra sözlü sınav ile beraber spor mülakatına katılırlar. Bekçilik alımı ilanları Polis Akademisi sitesinden ilan olunur.
BEKÇİ ALIMI ŞARTLAR NELERDİR?


Bekçi alımı şartları içerisinde adaylardan gelen en çok talep, Bekçi Alımı Yaş Sınırı ile ilgili 31 yaş sınırının yükseltilmesi olmaktadır. Şu anki uygulama, 31 yaşına gelmemiş erkeklerden alım yapılır. 

Ayrıca Bekçi olmak için Lise mezunu olma şartı aranmaktadır.

Bu maddeler dışında Bekçi Alımı İçin Aranan Diğer Şartlar;

MADDE 1

30348 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliğindeki 4 üncü maddenin birinci fıkrasına ilave olarak eklenen bent aşağıdaki gibidir.

“g) Şehit veya vazife malulü eş veya çocukları kimleri kapsar:

 Emniyet Teşkilatı, TSK personeli, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) ve (j) bentleri kapsamında olanların eş veya çocuklarını,” kapsar.

MADDE 2

Yönetmeliğin 6 ncı maddesi;

“İllere göre alımı yapılacak çarşı ve mahalle bekçisi sayısı, şartları, başvuru yerleri, başvuru ve sınav tarihleri, istenecek belgeler ile gerek görülen diğer bilgiler başvurma süresinin bitiminden en az on beş gün önce Resmî Gazete ile Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun internet sitesinde ve Başkanlığın resmi internet sitesinde ilan edilir.”

şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 

Yönetmeliğin 8 inci maddesi;

 “Başvuruda istenen bilgi ve belgeler ile başvuruların alınması

MADDE 8 

 (1) Adayların hazırlayacağı belgeler;

 
1. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası,
 
2. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiğinin bulunmadığı bilgisi,

Bekçi Alımında Askerlik Şartı Var mı? Sorusuna karşı verilebilecek tek cevap;

Erkek adaylar için askerlik ile ilişiğinin bulunmadığı bilgisi,

 
1. Adli sicil ve arşiv kaydı olmadığı bilgisi,
 
2. Mezuniyet bilgisi,
 
3. 5 inci maddede belirtilen nitelikleri taşıdığı beyanı,
 
4. Yaş düzeltme bilgisi (yaş düzeltmesi yaptıranlar için),
 
5. Emniyet teşkilatı şehit ve vazife malullerinin eş ve çocukları için başvuru yapacak olanlardan şehit ve vazife malulü bilgisini içeren ve yazılı veya ilgili kurumca kabul edilen elektronik ortamda düzenlenen sınav başvuru formu ile başvuru yaparlar.

şeklinde değiştirilmiştir.

(2) Emniyet teşkilatı dışında başvuru yapacak adaylar (şehit ve vazife malullerinin eş ve çocuklarından) ise, ilgili kurum ya da o ilin mülki amiri olan valilik onaylı şehit veya malullük belgesini yaptığı başvurusuna ekleyeceklerdir. Adaylardan ilave bilgilere ihtiyaç duyulması halinde ayrıca belge talep edilebilir.

(3) Aranılan nitelikleri taşıyan adaylar Bakanlıkça belirlenen illerdeki müracaat kabul komisyonlarına şahsen başvururlar.

(4) Başvuru ile ilgili belgelerde eksik veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır.”

 (3) Aranılan nitelikleri taşıyan adaylar Bakanlıkça belirlenen müracaat kabul komisyonlarına şahsen başvururlar.

(4) Başvuru ile ilgili olarak istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır.”
Bekçi Çalışma Saatleri Nasıl?Bekçi olmak isteyen adayların merak ettikleri en önemli hususlardan birisi de Bekçi Çalışma Saatleri ve Maaşları ne olacaktır?

Bu konuya en güzel cevap, Çarşı ve Mahalle Bekçileri Çalışma Yönetmeliği”ndedir.

Bekçi Çalışma Saatleri, Bekçilerin Görev yaptıkları ile göre dönem dönem çalışma saatleri değişebilir. Genelde akşam 18:00 sabah 06:00 arası mesai devam etmektedir. Çalışma saatleri mülki idare tarafından farklı sistemlerle de uygulanabilir. Bekçi Çalışma Saatleri, 12 saat çalışıp 36 saat istirahat etmesi gibi uygulanabilir.

Bekçi Çalışma saatleri Mülki amir olan Valilik tarafından 60 gün olarak belirlenir. Olağanüstü durumlarda, herhangi bir kıstas aranmadan bekçiler görev başına çağrılabilirler.

Fazladan yapılan gündüz mesaileri için Bekçi Çalışma Saatlerine ek olarak Bekçi Maaşına ek ödeme alırlar.
Mahalle bekçileri haftada kaç gün çalışırlar?


Bekçiler, haftada 6 gece çalışıp, 1 gece dinlenirler. Bekçinin görev yaptığı ile göre farklı çalışma sistemleri uygulanabilir.

Mahalle bekçileri, yaşadığı mahallede yaya olarak görev yaparlar. Yaz-kış soğuk-sıcak ayrımı yapmadan bu şartlarda çalışabilecek istekli ve sağlıklı kişiler arasından mahalle bekçisi olmak isteyenler tercih edilir.
Bekçilikten Polisliğe Geçiş Var Mı?


Bekçilik mesleğini icra ederken öğrenim durumu, yaşı ve görev esnasında sicili yeterli ise Bekçilikten Polisliğe Geçiş için bağlı bulundukları yerde bulunan en üst düzeydeki amirinin vereceği tavsiye (referans) ve öneri ile Bakanlık bünyesinde kadrosunun değiştirilerek Polis memuru olması mümkün olabilir.

"Bekçilikten Polisliğe Geçiş Var mı?" Sorusuna yönelik şu ana kadar bu uygulamanın henüz hayata geçirildiğini hiç görmedim ve duymadım.

O zaman şunu söylemek daha uygun olacaktır. Bekçilikten Polisliğe Geçiş Var mı? diye sorusu olan adaylar, Devletimizi ilgili birimlerine (Örnek; CİMER, POLİS AKADEMİLERİ, EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, gibi) direkt müracaat ederek net cevap alabileceklerdir.

 
 

Tavsiye Ürünler

Bekçi Göğüs Arması

Bekçi Göğüs Arması

25,00 TL
Bekçi Kol Arması

Bekçi Kol Arması

25,00 TL
Polo Yaka Bekçi T-shirt

Polo Yaka Bekçi T-shirt

350,00 TL
Bekçi Yelek

Bekçi Yelek

400,00 TL

 
 


Askeri ve Polis Malzemeleri Online Satış Mağazası Zirve Silah © 2023 - Tüm Hakları Saklıdır.


Güvenli Ödeme


Bu Site AnkaraNetwork
Bilişim Hizmetleri Tarafından Yapılmıştır.

Ankara Evden Eve Nakliyat