Bekçilerin Yetkileri


Bekçilerin Yetkileri

BEKÇİLERİN YETKİLERİ:

Bekçilerin yetkileri, görev ve sorumlulukları ile özlük haklarını düzenleyen kanun Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Çarşı ve mahalle bekçilerin yetkileri içerisinde;

  • Görevli oldukları yetki sınırları içerisindeki alanda, toplumun huzur ve güvenliğini sağlarken, tehdit oluşturan herhangi bir durum oluştuğunda, halkın can ve malına gelebilecek zararlara karşı gerekli tedbirleri alabilmek için kişileri bulundukları yerden uzaklaştırabilecek ve bu arada ilgili resmi kurumlara (genel kolluk, belediye, itfaiye, ambulans v.s) hemen bilgi vereceklerdir,
  • Görev alanları içerisinde bulunan araç, iş yeri, konut gibi mallarla ilgili gördükleri herhangi olumsuzluk tespit ederse, tespit ettikleri mal sahiplerine, eksik veya olumsuz hususlarla ilgili tedbirlerin alınmasını isteyebilecektir,


  •  Her türlü olumsuzlukların önlenmesi amacıyla ilgili birim veya resmi kurumlar gelinceye kadar önleyici tedbirler alabileceklerdir,
  • Bekçilerin yetkileri içerisinde, halkın huzurunu ve sükunetini bozacak ve başkalarını rahatsız edecek her türlü davranışa karşı ilgili kolluk kuvvetini arayacak ve bu arada kolluk kuvveti gelinceye kadar rahatsızlık verenleri engelleyebileceklerdir,
  •  Meydanlarda kalabalık oluşması sonucunda trafiğin tıkanmasına sebep olan her türlü taşıt, araç, gereç veya engellerin kaldırılmasını isteyebileceklerdir,
  •  Makul bir sebep oluştuğu anda, çarşı ve mahalle bekçisi olduğu kimlik belgesini vatandaşa gösterdikten sonra, vatandaşı durdurabilecek, durdurduğu vatandaşa durdurma sebebini izah ettikten sonra, karşı tarafın kimlik veya diğer belgelerini ibraz etmelerini isteyebilecektir. Bu konu ile ilgili gelişebilecek her türlü olumsuzluğa karşı vatandaşın ayrılması engellenerek, tutulacak ve hemen ilgili genel kolluk görevlileri aranarak, gelmeleri beklenecek,
  • Bekçilerin yetkilerinden biriside , makul bir sebep oluşması sonucu durdurduğu kişinin üzerinde veya aracında yeterli şüphenin varlığı halinde, önleyici tedbir amacına yönelik el ile şahsı dıştan kontrol edebilecek ve gerekli tedbirleri alabilecek,
  •  Bekçilerin yetkileri içerisinde en önemli yenilik ise, zor ve silah kullanma yetkisine sahip olmasıdır, bu yetki daha önceki yıllarda verilmemişti.
  •  Çarşı ve Mahalle Bekçileri, görev alanları içerisinde tutuklama veya yakalama kararı çıkarılmış kişileri tespit ettiklerinde hemen yakalayacaklar ve bağlı bulunduğu genel kolluk kuvvetlerine bilgi verip, ilgili kişi veya kişileri teslim edeceklerdir.Bekçinin Görevleri

Bekçiler, emniyet ve jandarma teşkilatları bünyesinde genel kolluk kuvvetlerine yardımcı olmak için görev alan silahlı bir kolluk olarak istihdam edilenlerdir.

Bekçilerin görevleri arasında, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak gibi çok önemli bir görevi vardır. Bu görevin icrasında devriye gezerken yolda hastalanıp yere düşmüş birisine, yardıma ihtiyaç duyana, şiddet mağduruna, tacize uğrayan birisine ve bunun gibi olaylarda mağduriyet yaşadığını gördüğü herkese yardım ederek, durumu görevli olduğu en yakındaki ilgililere ve genel kolluk amirine bildirerek olaylara müdahale edebilirler.

Bekçilerin görevleri arasında diğer bir husus, Esrar, kokain, uyuşturucu nitelikteki her türlü maddelerin imal edildiği yerleri, satılan mekanları, fuhuş ile ilgili tespit ettikleri mekanları, kumar oynadıklarından şüphelendikleri mekanları kendi görev yaptıkları ve bağlı oldukları genel kolluğa hemen bildirerek, halkın can ve mal güvenliğini tehdit edebilecek olayları engelleyebileceklerdir.

Bekçilerin görevlerinden bir başka husus, istirahat eden halkın huzurunu bozabilecek normal olmayan her türlü gürültü, trafik ile ilgili olaylar (kornaya uzun sürelerle basarak mahallede tur atması, araç içerisinde dışarıyı rahatsız edecek oranda yüksek sesli müzik açması, araçtan naralar atması, yolda dirift atması, tehlikeli araç kullanması, trafiği tıkayarak tehlike ve kargaşa yaratması v.s.), sokak, mahalle, yol, her türlü geçit veya meydanların kapanmasına sebep olan etkenlerin kaldırılmasını sağlayarak halkın huzurunu bozacak etkenleri ortadan kaldırılmasını sağlayacaklardır.Mahalle Bekçisi


Mahalle Bekçisi, görevli oldukları alan ve saatler içerisinde, bir suçun ve kabahatin işlenmesini önlenmesinde, hatta suç işlenmiş olsa bile suça iştirak edenlerde kaçan kişi veya kişilerin yakalanmasında, suça karışanların kimlik ve eşgallerinin tespitinde önemli görevler üstlenirler.

Mahalle Bekçileri, hakkında yakalama emri olanların yerlerini tespit ederek durdurabilecek, halka yönelik muhtemel veya mevcut her türlü tehlikeyi önlemek amacıyla olaya karışanları durdurma yetkisine sahip olduğu için gerekli tedbirleri alabileceklerdir.

Mahalle Bekçileri, durdurma kararını vermeden önce karşılarında makul olan ve kabul edilebilen bir sebebin olmasını beklemek zorundadır. Mahalle Bekçileri kesinlikle keyfi bir davranışla durdurma işlemi yapamazlar.
Çarşı ve Mahalle Bekçiliği


Çarşı ve mahalle bekçiliği olarak görev yapan yetkili kişiler, her türlü hava koşullarında aktif görev yapabilecek fiziksel özelliklere ve hukuksal bilgi olarak tam donanımlı olması gerekiyor. Bu nedenle, Çarşı ve mahalle bekçiliği, genel kolluk kuvvetlerinin yardımcısı da diyebiliriz. 

Çarşı ve mahalle bekçileri, herhangi bir suç işlenmesi veya işlendikten sonra faillerinin kaçmasını engellemek için yakalamak, faillerin başkalarına daha fazla zarar vermelerini engellemek için gerekli olan tüm tedbirleri almak, olay yerindeki suç delillerinin ve izlerinin kaybolmasını ve bozulmasını engellemek, Olay yerinde varsa şahitlerin/tanıkların kimlik bilgilerini, olay ile ilgili bilgilerini ve adreslerini tespit etmek ve bütün bu hususları bağlı oldukları genel kolluk kuvvetine bildirmek zorundadırlar.

Çarşı ve mahalle bekçileri, zor ve silah kullanma yetkisine sahiptirler.

Çarşı ve mahalle bekçilerinin 40 saat haftalık çalışma süresi olmasına rağmen, haftada bir gün istirahat verilmek kaydıyla bu süre artırılabilmektedir.

Bir gün içerisinde çalışma saatleri, güneşin batışı saatinden doğuşu saatine kadar olan zaman kapsayacak şekilde düzenlenmiştir..

Çarşı ve mahalle bekçileri, güvenlik veya kamu düzeni ile görevi etkileyen zorunluluk halleri haricinde, kolluk hizmet ve görevleri dışında her ne suretle olursa olsun çalıştırılamayacaktır.

İçişleri Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle bu husus ve esaslar açıkça belirlenmiştir.

 
 

Tavsiye Ürünler

Polo Yaka Bekçi T-shirt

Polo Yaka Bekçi T-shirt

85,00 TL
Bekçi Yelek

Bekçi Yelek

145,00 TL
Akar Dragon Palaska Çöl Rengi

Akar Dragon Palaska Çöl Rengi

85,00 TL

 
 


Askeri ve Polis Malzemeleri Online Satış Mağazası Zirve Silah © 2022 - Tüm Hakları Saklıdır.


Güvenli Ödeme


Bu Site AnkaraNetwork
Bilişim Hizmetleri Tarafından Yapılmıştır.

Ankara Evden Eve Nakliyat